Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

wat laffe, zoutelooze menschen! Als Bertha nu ook eens zoo was! Doch neen, zij was geen weerhaan! Maar toch stond ze dichter bij haar broer dan bij haar moeder, die het steeds voor 't Katholiek geloof opnam. Ja, was ze maar als haar moeder, of — als Nannette!

Even begon Edmond te lachen, omdat Nannette zoo overstuur was geweest tegen hem: alsof hij den pastor had veroordeeld. Toch — daar stak karakter, overtuiging in 't kantwerkstertje. Als Bertha maar zóó was, dan zou hij 't nog durven wagen. Een ernstig Roomsche daar ware wel mee te leven; maar iemand, die zich aan God noch gebod stoorde

Hij huiverde. Hoe wonder graag had hij eens in Bertha's hart gezien. Toch, dat ze zoolang met Charles omgang

had kunnen hebben, met Charles, zulk een inslecht wezen

Doch hij had ook zelf veel met hem omgegaan en immer veel van hem gehouden — totdat in eens openbaar werd, wie hij was. Maar Bertha moest hem toch beter gekend hebben dan hij! Wie weet.... was Bertha niet ook slecht; slecht gemaakt door hem.

Sluiten