Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

„Eerwaarde Broeder Overste 1 'k zou ik geerne een letje met u klappen, 'k En ben niet van 't Katholiek geloove, ik ben aan de Evangelische kerke; maar algelijk zie ik u geerne, daarvan ik wete, dat gij een treffelijk en braaf mensch zijt. 'k En zou 't niet kunnen verdragen, dat ze kwaad van u spreken en 't is daarvan, dat ik wilde een letje met u klappen 1"

„'t Is wel, 't is wel, mijn vriend 1 spreekt! ik aanhoore u!"

„A wa, eerwaarde Broeder Overste! luistert! Ge weet, dat als de jongers van uwe schole entwat kwaad uitgesteken hebben op strate, of als de jonge kerels van uwe congregatie beestigheden doene, — gij weet gij, dat de slechte menschen dan zeggen: 't is de Broeder Overste, of 't zijn de Broeders die ze alzoo leeren en slechte exempels geven. Maar 'k zeggen ik dan: 't en doet! 't en doet! de Broeder Overste is de treflijkste en braafste van allegaar; maar 't zijn de slechterikken van jongers, die naar heur leere niet willen doen!"

,,'t Is goed, mijn vriend, 't is fraai gezeid, doe vors!"

„Awel, ik zeggen ik dan: als g' entwat te klagen hebt, zegt het aan den eerwaarden Broeder Overste, en 't zal dan medeen gedaan zijn! En ik kome nu hier u zeggen, als dat eenigte jongens van uwe schole en eenigte van de Congregatie 's Zondags, 'snavends, de Evangelische kerke en de Evangelische menschen niet met ruste en kunnen laten. Ze gooien dan met vuiligheid en steenen en binden entwaar koorden om de menschen te laten vallen en ze begekken ze en schelden. Maar 't is daarvan niet, eerwaarde Broeder Overste! Dat ze gekken, en dat ze schelden! Maar 'k en zou niet willen, dat entwien zegde: 't Is de Broeder Overste, die 't heur alzoo leert En 't is daarvan, dat ik het u zegge. En ik weet ik al de namen van den dien, die 't gedaan hebben, maar 'k en verklappe ze niet geerne, en alzoo"....

„'t Is wel, alzoo, mijn vriend! 'k Ga ik wel weten, wie 't gedaan hebben, en 't en zal niet meer gebeuren!"

„Ik weet datte, eerwaarde Broeder Overste! ik weet

Sluiten