Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

had Hij dat alles bereikbaar gesteld voor — haar! Haar geloof had die dingen reeds vast, omdat zij Hem vast had. En al zag ze er nog maar ten deele het alleruiterste van, dat, wat het dichtst bij haar lag, 't was toch al zóó heerlijk en zalig, dat het heel haar ziel vervulde.

Zij had ervaring van een liefde, die óf vergankelijk, of valsch was, of allebei; maar ze wist nu een liefde, die tot in eeuwigheid voort zou duren en altijd grooter en zaliger zou worden. Al de genegenheid des harten strekte zich nu uit naar Hem, Die haar had liefgehad, toen zij Hem nog niet kende.

Zij had nu vrede met God, en daarom had ze vrede met alles, wat God over haar beschikte. Zij wist zich zittend aan de voeten van Jezus, luisterend naar Zijn woorden, die Hij sprak tot — haar, zoodat ze niet eens merkte, hoe anderen rondom haar bezig waren met veel dienens.

Sluiten