Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272

gekleed; niet alleen 's Zondags, maar ook in de week. Want Mong en zijn baas, en van lieverlede al de Evangelischen samen, zorgden er voor, dat zij niet meer behoefde te bedelen, en als „zotte Manda" door de straten te loopen.

Mong trok van huis tot huis gansch Vlaanderen door, altijd beladen met een tasch vol Heilige Schriften, overal aanbiedend het Evangelie, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid. Zelfs in Fransch Vlaanderen werd Edmond D' Hope bij Evangelischen en Roomsch Katholieken een bekende persoonlijkheid.

In de groote stad, waar hij zijn „exaam" had gedaan, leerde hij een geloovig meisje kennen, en trouwde er mee. Zij viel zóó in den smaak van den baas en de bazinne, dat die haar lief kregen als hun dochter, gelijk ze Mong beminden als hun zoon.

En de vriendschap tusschen Mong en zijn baas is gebleven tot in den dood.

Sluiten