Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

Enkele trekken van den prettigen stilist doen denken aan den Scharenslijper. Evenwel niet zóó, dat de Stoelenmatter een copie is. Er blijven nog veel andersoortige trekken over, die een lezenswaardig en met onverdienstelijk geheel vormen. Een blik wordt ons ook gegeven op de eigenaardige moeielijkheden, die zich bij de evangeliseering van de Vlamingen voordoen.

J. G. S. Jr. in „Het Oosten" van 15 Juli 1914.

Omdat „de Scharenslijper" me zoo goed had voldaan, nam ik met verlangen „de Stoelenmatter" ter hand. En hoe 'tme ging? Ik las met hetzelfde genot, 't Is een boek vol fijne teekening, vlot geschreven, met boeienden, ernstigen inhoud. J. V. houdt den lezer van 't begin tot het eind vast en vertelt zoo echt van het leven in Vlaanderen, van wat daar woelt en bruist, van de kracht tot zaligheid welke ook daar het Evangelie blijkt te zijn. 't Is werkelijk te hopen, dat hij nog méér zal geven. En als het dan staat op hetzelfde peil, zullen velen hem dankbaar zijn.

T. (Ds. A. Tap) in „De Zondagsbode" v. Schiedam van 8 Juni 1914.

Jan Veltman plaatst zijn lezers midden in het Vlaamsche

leven, met zijn vele eigenaardigheden, typische gewoonten en zijn kernachtige, naïeve taal.

Aanvankelijk lijkt de wijze, waarop de Vlamingen zich uiten, wat vreemd, maar wanneer men eenige hoofdstukken achter zich heeft, vindt men de onverbasterde wijze van uitdrukken zelfs mooi.

Meerdere gedeelten uit dit met zorg geschreven boek zijn ontroerend schoon. Aangrijpend vooral is het hoofdstuk waarin de schrijver ons mededeeling doet van den terugkeer van Marie, de vrouw van den stoelenmatter, die haar man trouweloos had verlaten.

Jan Veltman, die het leven van de Vlamingen grondig blijkt te kennen, mag met groote voldoening op deze pennevrucht neerzien, 't Boek kan voor velen een zegen zijn, en dat is wel de beste aanbeveling.

„De Veluwe" van 31 Juli 1914.

Sluiten