Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

vellen zetten, borstelen , schoonmaken, stoppen... dat was 't nu.

„Sven!"

„Ja, vader."

,,lk ben gisteren bij oom Nils geweest." „Zoo, vader."

„We hebben 't over jou gehad." „O".

„Is de ijsbeer gauw klaar?" „Zoo dadelijk, vader."

„Goed. Zoodra je klaar bent, pak je je kleeren bij elkaar en gaat naar Saltsjöbaden; oom Nils zal 't eens met je probeeren; je hebt den laatsten tijd je best gedaan en toch ben je niet met hart en ziel bij je werk, je houdt niet van je werk, en als je nu toont, dat je iets wat je graag doet, met ijver doet, met opgewektheid en als oom Nils tevreden over je is, dan hoef je hier geen vellen te naaien, geen dieren op te zetten, maar dan moet oom Nils ook uiterst tevreden zijn."

„Ja, vader."

Sven keek vader eens bewonderend aan, zoo lang achtereen had vader nog nooit gesproken.

,,'t Zal daar ook niet gaan met Sven", klonk Hilma's stem.

„Ik weet 't niet, misschien wel; er zit meer in Sven, dan je denkt," antwoordde moeder.

Sven's hartje klopte zoo licht en blij, hij had vader van

Sluiten