Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

ziet en in 't rond moet springen en in je handen moet klappen van verrukking. Snoes noemt het Sleutelbloemenland, want in Maart en April is de grond er overdekt met millioenen, niet duizenden, maar m i 11 i o e n e n sleutelbloemen en langs de heele helling zie je niets anders dan die zachtgele bloemen. Je hebt zeker nooit zoo iets moois gezien. Je kunt er gerust met een mandje heen gaan en er van plukken, plukken, plukken, 't mandje thuisbrengen als 't vol is, een ander halen en dan weer plukken, plukken, plukken, je kunt al je kameraadjes meebrengen en die kunnen er ook van plukken, plukken, plukken, en je kunt met je spade komen om er plantjes uit te steken, plantjes voor je zelf om in je eigen tuin te zetten en plantjes voor de tuinen , van andere kinderen, dit alles kan je doen en nóg zal Sleutelbloemenland er uitzien alsof niemand er ooit aan was gekomen en het zacht-gele bloemtapijt zal even dik en schoon zijn als altijd.

Verleden jaar was Sleutelbloemenland juist van zoo heel veel belang voor Snoes, want ze zou een partijtje geven, een Sleutelbloemenpartijtje, zoo gauw 't zacht-gele bloemtapijt maar over de helling zou zijn gespreid.

Nu moet ik je allereerst vertellen, dat een zekere dag in engeland (waar Snoes woont) Primrose Day of in 't Hollandsen Sleutelbloemdag wordt genoemd, ter herinnering aan een groot man, wiens lievelingsbloem de sleutelbloem was. Op dien dag dragen alle menschen zulke bloemen in hun knoopsgat, loopen er mee in de hand, de paarden dragen ze aan 't hoofdstel, het standbeeld van dien grooten man is er mee versierd en op de bloemenmarkt zie je niets anders dan juist deze bloemen. Ook de bloemenmeisjes, die op de hoeken van de straten staan, hebben er haar manden mee

Sluiten