Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

gunst. Tante Elise hield van nette en beleefde kinderen: van kinderen, die alleen antwoord gaven als hun iets gevraagd werd, en aan dat ideaal beantwoordde Ati volstrekt niet.

Eerst het bijzonder „opgeknapt worden" door Juf vóór de koffie bracht Ati al uit haar humeur. En dit keer was Ati al heel onhandig. Ze morste met haar chocola op 't schoone tafellaken en liet tweemaal haar mes vallen. Als die strenge oogen van tante ook maar niet altijd haar kant uit wilden kijken. „Koude oogen heeft ze," maakte Ati bij zichzelf uit.

Om half vier ging de dorpsschool uit. Om tante zoolang mogelijk uit den weg te blijven, liep Ati achterom, haalde een boek en ging achter in den tuin in een appelboom zitten lezen. En zij vergat, dat zij juist op dien boom met Han teer had gesmeerd.

Haastig sprong zij naar beneden, toen zij de dorpsklok hoorde slaan. Was dat al half zes? En ze moest nog opgeknapt worden.

Mama en tante stonden voor de serre. „Ati, wat zie je er uit?" knorde Mama. Ati bekeek zich zelf en schrikte er heusch van. Groote bruine vlekken op haar zomejurk! „O, ik heb heelemaal vergeten, dat we teer op den boom hadden gesmeerd."

„Waar heb je dan gezeten na school?"

„In den appelboom zitten lezen."

„Kom je dan niet eerst je Mama goedendag zeggen? Blijf je zoo maar weg?" vroeg tante.

Sluiten