Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een moedige daad

Boerenzoons in Amerika zijn toch dikwijls jongens van zessen klaar — dacht ik onlangs, toen ik las wat er eens gebeurde met een zekeren Louis Buckner. Zijn geschiedenis ga ik je nu oververtellen.

De farm (boerderij) van zijn vader lag aan den oever van de breede rivier de Mississippi. De vele April-regens hadden de rivier geweldig doen stijgen. Ten zuiden van de stad Caïro was zij gelijk* een woeste, schuimende zee. De zandige dammen, die in allerijl kunstmatig versterkt waren met allerlei rommel, hadden 't hard te verantwoorden. Dag en nacht werd er dan ook bij de dammen gewaakt, om de kleinste doorbraak dadelijk te kunnen verhelpen.

Sinds 't donker was had Louis Buckner de wacht aan den rivierkant van hun farm. Zijn vader en oudere broer hadden den heelen dag wacht gehad en 't was nu zijn beurt tot middernacht. Hun farm lag op een gevaarlijk punt, net daar waar de kromme lijn begon van de groote bocht beneden de stad Memphis, en de drang van 't water om landwaarts te gaan, was daar 't sterkst. Van Caïro af is de Mississippiloop een aaneenschakeling van S's, die den omwonenden jaarlijks een zwaren strijd geeft te voeren tegen het machtige water. Ten noorden grensde de Buckner-farm aan die van

Sluiten