Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'N STUKJE AARDRIJKSKUNDE.

Neem nu eerst de kaart van Noord-Amerika voor je. De Vereenigde Staten weet je natuurlijk te vinden: dat is de breede strook ongeveer in het midden van het groote werelddeel. Ten Noorden daarvan, ligt nog een ontzettend groot gebied, dat Britsch Amerika heet. Alleen het noordwestelijk deel, Alaska, dat door de Beringstraat van Azië gescheiden is, behoort niet aan Engeland, maar aan de Vereenigde Staten. Eén groote rivier vin' je hier op de kaart, de Joekon of Yukon, met 'n zijriviertje, de Klondike, Waaraan Dawsón en Klondike liggen. Dit riviertje en deze plaatsen zijn van belang om de goudvelden die men hier aantreft. In de Noordelijke IJszee mondt 'n tweede groote rivier uit, de Macke'nzie, die dwars door Britsch Amerika stroomt. Meteen vin'je nu ook wel 'n paar namen bij de duizenden meren en meertjes van dit onmetelijk gebied. Het Groot-Berenmeer, Groot-Slavenmeer, Athabaska-meer, Hertenmeer en Winnipegmeer zijn de voornaamste. Behalve dan de allergrootste, die aan de Vereenigde Staten grenzen. Deze, het Bovenmeer, Michiganmeer, enz. zijn te zamen 7V2 maal zoo groot als heel Nederland. Tusschen het Erie- en Ontario-meer is de beroemde 50 meter hooge Niagara-wateroal.

Door een betrekkelijk smalle strook land is het groote-merengebied gescheiden van de Hudsons-Baai, die tweemaal zooveel oppervlakte heeft als de Noordzee. Die Hudsons-Baai is 'n echte ijskelder. Het losraken en wegdrijven van het ijs wordt belet door de eilanden vóór den mond. Valt nu 's zomers de dooi in, dan wordt er voor

KI. 6 Onder de Eskimo's. j

Sluiten