Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

het smelten heel veel- warmte aan de omgeving onttrokken, en | dat is de reden waarom hier zoo weinig plantengroei is. — Alleen in Augustus, September en October is de Hudsons-Baai bevaarbaar.

De Noordelijke IJszee ligt vol eilanden en eilandjes. Groenland, 75 maal Nederland, is één ijsberg. Alleen aan de Westkust, langs Straat Davis en de Baffinsbaai, waar 'n takje van den warmen Golfstroom komt, hebben de Denen, temidden der 12J0OO Eskimo's die den smallen rand tusschen het ijs en het strand bewonen, eenige visscherijstations voor walvisschen, walrussen, en robben. Dat het op de andere eilanden, zoo dicht bij de Noordpool, al evenmin heel gezellig moet zijn, begrijp je.

Héél Engelsch Amerika trouwens is verre van 'n paradijs. Alleen in de zuidelijke strook, die aan de Vereenigde Staten grenst, is het wel uit te houden. Daar trekken dan ook den laatsten tijd veel menschen, ook Nederlanders, heen, vooral naar Alberta en Saskatchewan, twee nieuwe provincies van Canada. De heele overige vlakte echter is 'n barre, onherbergzame streek ondanks , de vele rivieren en mooie meren. Er groeit bijna niets dan enkele mossoorten, b. v. het rendiermos, en wat bessen, die beren en poolganzen tot voedsel dienen. Menschen wonen er weinig; in het Zuiden zijn het Indianen-stammen, noordelijker, aan de kusten en op de eilanden vooral, Eskimo's.

Aan de Hudsons-Baai en aan enkele rivieren en meren vindt men de zoogenaamde forten. Dat zijn beschermde marktplaatsen voor den pelshandel, gesticht door de Hudsonsbaai-compagnie, die eeuwen lang alles te zeggen had. Juist de pelshandel is het die in het poolgebied nog eenig vertier brengt. Nog steeds wordt ijverig jacht gemaakt op ijsberen, poolvossen, visch, marters, sabeldieren, muskusratten en bevers. In kano's, lichte booten met berkenbastbedekking, wordt de buit aan den man gebracht. Het hoofdfort aan de Hudsons-baai is York, dat echter slechts in gunstige zomers door de stoomvaart kan worden bereikt. De hoofdmarkt is Montreal, in Europa Londen.

De Eskimo's zijn 'n zonderling volkje. Dat ze aan 't water wonen, spreekt van zelf, want van de vischvangst en de jacht op zeehonden, walrussen, robben enz. moeten ze leven. Gedurende den langen winter zit de heele Eskimo-familie knusjes bij elkaar in de sneeuwhut met 'n opening, waardoor men op handen en voeten in en uit kruipt, en 'n doorzichtige ijsplaat als venster.

Sluiten