Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

zich bewust tot een hoogere en betere klasse te behooren. 't Overschot van zijn maaltijd werpt de reiziger de gang in; de proletariërs van trekhonden moeten maar zien dat ze in het dorp wat te bikken krijgen. Dat maakt het begrijpelijk dat de leihonden er doorgaans heel wat beter uitzien dan hun kameraden. —

Nu keeren we weer terug tot de menschen. Ook in Alaska zijn missionarissen, die hier werken in 'n prefektuur die bijna 20 maal zoo groot is als Nederland. De bevolking bestaat uit 70.000 inwoners, 15.000 katholieken en 10.000 schismatieken. De 28 christen gemeenten worden bediend door 20 paters Jezuieten. Bovendien zijn hier ook Broeders en Zusters, vooral voor de scholen. Deze missie staat er dus heel wat gunstiger voor dan die van Cherterfield-Inlet. Dat het hier echter ook geen luilekkerland is, dat is best op te maken uit de hier volgende vertelling van Pater Bernard S. J.

Pater Bernard heeft z'n statie te Maria-Igloo. Op geen enkele kaart wordt die plaats aangegeven. Ze ligt heelemaal in 't Noorden, bijna in de Noordelijke IJszee. Wat 'n vroolijke verteller deze missionaris is, zal je hooren.

OOK GEEN LUILEKKERLAND.

Daar staat ze dan eindelijk, m'n kerk, in 'n groote blauwe Amerikaansche kist. Ja ja, in 'n kist! Zóó is ze aangekomen. Maar dit zeg ik je: 't heeft héél wat gekost voor ze hier was. 1

Bestellen was heel gemakkelijk. Dat deed ik bij m'n terugkeer uit Europa. In korten tijd was ze klaar en werd te Teller aan de kust der Beringzee aan wal gezet. Daar bracht ze den winter door, beschut door haar planken omhulsel. Pas verleden zomer werd ze eindelijk naar Maria-Igloo overgebracht. Ik ben ze zelf aan de Beringzee gaan halen, en nog wel heel toevallig, 'k Zal je die geschiedenis vertellen.

De overste van onze missie hondt z'n verblijf aan de Joekon, 1200 mijlen ten Zuiden van Maria-Igloo. Ten gevolge van de onmetelijke afstanden die de weinige staties van elkaar scheiden, behoort 'n bezoek van onzen hoofdman tot de uiterste zeldzaamheden. Voor 't eerst in vier jaar tijds heeft hij in 1913 weer eens Nome bezocht. Nome ligt aan de Beringzee, 200 kilometer ten Noorden van de monding der Joekon. In de buurt vin' je ook

Sluiten