Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

„andere vormen dan op den Valkenburcht, waar men „elkaar kent. Daarom stelde ik voor den tweeden dans „later te nemen.

— »Ja, op den Valkenburcht ben ik gewoon te „spreken zooals ik denk," zei ik. ,,'t Is hier mooi en

„belangrijk, maar daar veel, véél Ik kreeg opeens

„genoeg van die menschen die zich mooier voordeden dan „zij zijn en had het weer bijna gezegd. Zelfs mijn eigen „kleeding kwam mij ongepast en onwaar voor. Ben ik een „princes dat ik prmcessenkleeding droeg! Ik geloof dat „hij mij de gedachten uit de oogen las. Maar ik was „toch blij dat ik ze niet geuit en getoond had zijn wenk „begrepen te hebben. Daarop vertelde hij van den Keizer „wat ik je later zal oververtellen.

„Wij dansten ook nog even en hij bracht mij weer „bij de gravin. En daarna kwam Ehrenfried of Friedel, „zooals hij genoemd wordt.

„Wij gingen ditmaal te paard naar huis; de straten „waren als een beek.

„Ik zal niet beschrijven hoe hij er uit ziet — ik „bedoel graaf Auersperg — want hij hjkt op iemand „dien je niet gezien hebt. Later meer. Groet tante Gonda „met zeven ornhelzingen. Groet vader Hubertus, en Janna „en Magda, allen, allen van mij. Ik breng voor allen wat „mee. Maar niets verklappen, hoor! We gaan er morgen „op uit.

„Nu is het groote vel vol. En ik dacht gisteren in „den beginne dat ik het tot geen twintig woorden zou „brengen! We blijven nog eenige dagen hier.

„Ik hoop niet dat je mij zooveel zult gemist hebben „als ik jou en tante Gonda. Geen tijd meer. Hendrik „wacht al in 't voorhuis.

Roswitha.

Sluiten