Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

in rang; stugge onverschillige gezellen, bewaakt als hij, de leidsels hunner paarden in handen van hun geleiders. Roswitha keek ze lang na.

Joelend volk kwam achter aan. Zij hoorde afgebroken zinnen, uitroepen en verwenschingen. De ridder was er een die den Godsvrede verbroken en zijn vijand aangevallen had zonder kennisgeving vooraf. Men had hem overrompeld en meegevoerd.

En op eens kwam haar het avondgesprek der burchtzaten op den Valkenburcht voor den geest en de gedachte aan Godeheves vader.

Waar was hij? Wat deed hij? Zou hij zijn woest leven hebben vaarwel gezegd? Zou hij komen en Godeheve opeischen?

Huiverend sloot zij het raam en ging de kamer in.

O, dat haar vader hem had kunnen bewegen tot den Keizer terug te keeren!

Sluiten