Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii7

wel vrij laten. Goverts verbittering steeg met den dag. Bovendien ging bet niet aan hem daar altijd te houden.

— Janna heeft dien nacht van raven gedroomd. Dat beduidt nooit veel goeds," mompelde Wolf, terwijl hij Govert nakeek die met een booze uitdrukking op het gelaat de voorpoort doorstapte en zijn vroegere kameraden in 't voorbij gaan bij wijze van afscheidsgroet nog op een paar opmerkingen onthaalde.

— Om eenige uitgedeelde onnoozele klappen den Valkenburcht uit, jongens.

Den gastvrijen Valkenburcht! Mijn groet aan den ridder! Hij moge mij gedenken!'

— Die heeft het praten nog niet verleerd," merkte Herman

aan.

— Hij schettert als een ekster," antwoordde Wolf, de oogen op den vertrekkende.

Goverts booze blik bleef hem nog lang bij.

Sluiten