Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4i

goed houden tegenover Roswitha. „Denk niet het ergste," had. zij vermaand. Het ergste drong zich aan haar op: verslagen, gelokt in een hinderlaag!

Maar het was toch niet denkbaar dat geen enkele der volgers, allen geoefende en ervaren ruiters, ontkomen zou zijn, niet naar hulp had getracht en was voortgerend naar het kamp, of terug naar den Valkenburcht om te melden wat gebeurd was.

Jonkvrouw Gonda las vader Hubertus den brief voor en verzocht hem naar Roswitha te gaan. Zij wilde Wolf roepen en met hem overleggen zonder dat Roswitha dat gewaar werd.

Wolf had dezelfde vrees — en dezelfde verwachting:

— Niet mogelijk dat geen enkele ontsnapt is, zoo daar een overval heeft plaats gehad!"

Er werd besloten den tweeden bode af te wachten en wat de nacht zou brengen. Vader Hubertus zou bij den bode waken. Kwam die tot kennis,zoo moest jonkvrouw Gonda onmiddellijk geroepen worden.

Roswitha legde zich gekleed te bed. Telkens sloop zij naar de kamer waar de bode was gebracht.

Sluiten