Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQO

hebben kunnen uitleggen? Daarom ging ik, voordat men mij kon

tegenhouden Ook kon niemand anders thuis gemist worden.

Ik moest gaan na wat meester Jodocus tante Gonda had ingefluisterd.... en ik had verstaan: dat er getwijfeld werd aan vaders eer!

— Velen wier trouw ik onwankelbaar waande zijn afgevallen," zeide de Keizer bitter, den blik op de rol bij Roswitha's komst op tafel geworpen. „Uw vader had volgens zijne toezegging voor ruim zes weken hier moeten zijn. Zes weken waarin hij dagelijks werd verwacht, en zijn wegblijven klimmende — verwondering wekte! Een ridder van beteekenis zooals uw vader, en met een geleide van tien wel uitgeruste weerbare mannen, wordt maar niet zoo weggevaagd of de grond hem had ingezwolgen; wordt niet het slachtoffer van overval of ongeval zonder dat één enkele van zijn dienstmannen ontkomt en het gebeurde bekend maakt en hulp eischt voor zijn meester."

— Getwijfeld aan vaders eer na een leven van trouw en toewijding aan zijn Keizer en het recht!" herhaalde Roswitha.

Het kwam niet in haar op dat hij, de Keizer, kon getwijfeld hebben.

— Wat vader moet lijden is niet in te denken," ging zij voort, nu met trillende lippen. „Help hem. Help gauw, Uwe Majesteit. Wij op den Valkenburcht kunnen zoo weinig, kunnen niéts tegen den sterken Reichenstein! En de Valkenburcht mag niet van manschappen ontbloot.

O, die vijanden en verraders daarginds!" Roswitha stootte het uit, angst en vertwijfeling om haar vader oplaaiend in haar.

— Zeven weken in hun macht! Tegengehouden op het oogenblik dat hij van zijn trouw luide zou willen getuigen! Overgeleverd aan hun willekeur! Wat verwachten ze? Wat willen ze van hem. Zij meenen toch niet dat zij hem tot afval kunnen dwingen! Vader!.... Op zijn leeftijd.... Na een leven als het zijne"

Sluiten