Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257

wat Uw edelheid zou verlangen, een verlangen dat niet kan worden bevredigd zonder gevaar. En hebben mij opgedragen...

— Mij tegen te houden!!"

— Uw edelheid dat te zeggen, overtuigd dat u zonder verdere uitlegging u naar hun voorzienige zorg zult voegen."

— Welk gevaar.kan mij dreigen," morde Roswitha, onwillig in haar overspanning.

Maar het volgend oogenblik had zij berouw: haar nabijheid moest zoowel voor de belegerden als voor haar vader onbekend blij ven.

Weer schalden .de hoorns daarginds, tergend en luid.

Het antwoord op de opeisching?

Zij leunde het hoofd tegen een der zware dennen....

Zij waande flauw den teruggalm te hooren.

Als weerslag van zwaard op zwaard moesten vraag en antwoord nu dreunen heen en weer van poortomgang en rotsvlak.

— Laat mij," zeide zij toen Jodocus haar in de grot terug wilde leiden.

Zij stond er nog toen graaf Bernsdorff en Auersperg aan het hoofd van hun troepen, zwijgend en ernstig, terugkeerden.

— Morgen algemeene bestorming," zei de eerste. Roswitha ging naar binnen en sloot den voorhang achter

zich dicht. . .

Roswitha.

17

Sluiten