Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

259

Ook dat men het alleen op zijn vrijheid had gemunt In den ongehjken strijd had hij alleen een paar hchte wonden en eenige schrammen en kneuzingen opgeloopen. Het was hem later duidelijk geworden dat het zijn aanvaller meer was te doen geweest om hem af te matten en gevangen te nemen dan te dooden.

Tot nog toe wist hij niet wie aanleggers en leiders waren geweest van den overval.

Hij kende niemand dien hij van zulk een laagheid kon verdenken.

Waar de burcht lag en hoe die heette, wist hij evenmin.

Reichenstein, Sonneck, Trechtlinghausen?

Na den overval had men hem den ganschen namiddag en avond geblinddoekt en gebonden op zijn eigen paard rondgevoerd, berg op en berg af, langs omwegen wellicht, maar lang genoeg om hem alle spoor bijster te doen worden.

Vier van zijn trouwe volgers had hij zien vallen en Herman met zijn paard van de steilte zien neerstorten!

Waar waren de anderen?

Gewond, gedood, — gevangen als hij-zelf?

Dat het er op was toegelegd om hem en de zijnen te omsingelen, zóó dat niemand ontsnappen en het gebeurde ruchtbaar maken kon, had hij al bij het eerste samenstooten begrepen.

Maar was het mogehjk dat geen enkele was ontkomen?

En had die enkele zich niet tot den Keizer en zijn vrienden gehaast om hulp!

In de eerste weken had hij op ontzet gehoopt. Maar toen de eene week na de andere was verloopen zonder uitkomst, was dat anders geworden. Hij had zich afgevraagd of Keizer en vrienden hand noch voet zouden verroeren om hem op te sporen en te bevrijden.

Waren zij wellicht slaags met den vijand?

Wellicht verslagen en gebonden, en machteloos door omstandigheden die hij niet kon berekenen?

17 L

Sluiten