Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van Gebr. Kluitman's Uitgevers-Maatschappij, Alkmaar.

HOLLANDSCH BINNENHUISJE

door johanna van woude. Geïllustreerd door LOUIS RAEMAEKERS.

Twaalfde druk. :-: Prijs in prachtband ƒ 1.90.

.Zou er iemand zijn die niet onder de bekoring geraakt van deze poëzie?" heeft J. van Loenen Martinet in de Zwolsche Courant gevraagd. .Met wat groote liefde zijn al die gewone dingen geteekend! Wat een hart spreekt er uit elke bladzijde! Wat een vriendelijke geest, aan alle bitterheid vreemd, wat een innig gevoel zonder sentimentaliteit komt er uit tegemoet 1 Wat zien oude dingen er weer frisch uit en hoezeer ontvangen bekende zaken weer nieuwe aantrekkelijkheid! Zulk een boek te durven geven, dat noem ik een vaderlandslievende daad!"

TOM EN IK door johanna van woude.

Geïllustreerd door LOUIS RAEMAEKERS. Zesde druk. : -: : -: Prijs in prachtband ƒ 1.90.

Na den grooten bijval, dien het „Hollandsch Binnenhuisje" gevonden had, (zoo zegt het tijdschrift „Nederland") was men nieuwsgierig, hoe de schrijfster, die schijnbaar zoo naïf en natuurlijk zich zelve geheel gegeven had, weer anders zou kunnen zijn. Welnu, .Tom en Ik" was weer anders; vele lezers vonden zelfs de analyse fijner, dieper dan die van Johanna van Woude's vorige werken; in elk geval was weer de indruk gegeven van een frissche verbeeldingskracht, een gevoelvol hart, een kloek verstand, beschikkend over een pen, die voor iedere gedachte de eenvoudige harmonische, smaakvolle uitdrukking weet te vinden.

De jongste Thuis

door a. h. schlüter. (hermanna)

Geïll. door LOUIS RAEMAEKERS. Prijs in prachtband ƒ1.90.

Josephine van Harpen is de jongste thuis. Ze wordt bij voorkeur Joost genoemd omdat dit véél beter bij haar past. Hoe dit zelf-ingenomen persoontje haar moeder, zusters en verdere familie becritiseert en daarbij haar eigen fouten over 't hoofd ziet, is kostelijk om te lezen! De ondeugende, guitige manier van schrijven doet het licht vallen op de kleine gebreken die het meisje allerliefst staan, maar waarvan zij genezen moet worden. Dit laatste gebeurt dan ook, maar op zoo'n komische manier, dat het boek gerust onder de humoristische lectuur gerangschikt kan worden.

Schoolmeisjes af d00r emmy von rhoden.

Met 8 fraaie platen. — Prijs in prachtband ƒ1.90.

Het laatste schooluur komt nader en de Vrijheid, de Gulden Vrijheid wenkt; de weken,' ja de dagen worden geteld, en toch, als die ontslagenen met beschrelde gezichten het schoolgebouw verlaten, kijken ze nog even dankbaar achterom. Het waren toch heerlijke, onvergetelijke jaren, die schooljaren. Deze overgang wordt door de. bekende schrijfster der .Stijfkopjes-serie" op aantrekkelijke wijze behandeld.

Sluiten