Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

ziet zeeën klei-nen guit, Die, o zoo graag wat ziet ze een klei - nen guit, Die lus- tig zingt en lus - tig troep-je dan, En me-nig-maal toont

pla - gen wil, Dan ' tikt zij op de danst en springt, Dan tikt zij op de zij aan ons, Hoe zij ver - tel - len

ruit. En nie-mand zag ons groot ■ je nog Zoo ruit. En nie-mand, die dat heeft ge - hoord, Is kan. Maar hoe haar naam is, 'k weet het niet; Doch

vrees-lijk drei-gend staan, Die voort-ging met zijn ooit nog door - ge - gaan; Want ie - der - een wipt wat ik zeg - gen wou: Heeft Sin - ter - klaas een

Sluiten