Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

zoet. De bol - sters zgn er af - ge - daan; Nn

vuur, En, wijl dan va-der-lief ver - telt, Wordt

roer, Of knut - se - len zoo nn en dan Een

slaat; Want dan is 'tein-de van de pret En

'-3

kun - nen wij aan 't pel - len gaan. De

me - nig noot - jen af - ge - peld. En

kik - ker, die goed sprin - gen kan. Of

'theet: „Nu, kind' - ren, gauw naar bed!". Want

bol - sters zijn er af - ge - daan; Nu

wijl dan va - der - lief ver - telt, Wordt

knut - se - len zoo nu en dan Een

dan is 't ein - de van de pret En

i

kun - nen wij aan 't pel - len gaan.

me - nig noot - jen af - ge - peld.

kik - ker, die goed sprin - gen kan.

'theet: „Nu, kind' - ren, gauw naar bed!"

Sluiten