Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

recht van lijf en leên; Nog boort zijn fie - re,

ei - gen rijks - ge - bied, En roept ons uit de

'troem - rijk voor - ge - slacht; 'kZal 'tuur het kind ook

zoo - veel deed ver - gaan, Zal een -maal ook met

neer 't uw puin-hoop ziet: „Zelfs to - rens stor - ten

grij - ze kruin Schier door de wol - ken

hoog - te toe: „Mij de - ren deeeu - wen

wij - zen, dat Nog op s een toe - komst

ijz' - ren arm Dien reus te mor - zei .

een - maal in; Zij tar - ten de eeu - wen

heen, Nog boort zijn fie - - re,

niet!" En roept ons uit de

wacht! 'k Zal 't uur het kind ook

slaan, Zal een - maal ook met

niet! Zelfs to - rens stor - - ten

Sluiten