Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

N°. 24. HET DORPSKERKJE.

II li li 1

1. Hoort gij 't a - vond - klok - je klin - ken,

2. Rust van 't wer - ken, rust van 't zwoe - gen,

3. Vriend'-lijk door de maan be - sche - nen,

III

Zil - ver - rein en smel - tend zacht:

Vlijt de mat - te le - den neêr!

Noodt mijn kerk den veld' - ling uit!

Kling - - klang, Kling - - klang!

Kling - - klang, Kling - - klang!

Kling - - klang, Kling - - klang!

't Roept ons toe in hel - d're to - nen: Maar de tem - pel - deur staat o - pen; Hij al - leen kan rus - tig sluim' - ren,

Sluiten