Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

knd - de Trouw be-waakt wordt door den hond. En, al stra-len, Als een bloem-hof hein de en veer. En,' tebloe-men Vre-dig in - ge - slni-merd zijn. En' te-

dwa- lend ginds en her. Denkt de her - der: „Och, hoe vreên met ka-rig loon, Eoept de her - der: „O, hoe rug-zien -de op zijn pad, Jnicht de her - der:, Welk een

ver, Hoe ver is mijn hei - de! Hoe schoon, Hoe schoon is mijn hei - de! Hoe schat! Hoe rijk is mijn hei - de! Hoe

ver is mijn hei - de, mgn hei - de!" schoon is mijn hei - de, mijn hei - de!" rijk is mijn hei - de, mijn hei - de!"

Sluiten