Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

Kna - pen, maag - den, rept de hand; 't Goud wast u hier voor den voet 't Fijn - ste goud rust in uw hand

Eet - baar goud ligt hier op 't land! Ie - der jaar in o - ver - vloed! In den oogst van Ne - der - land!

N° 33. EEN KLOEK KONINGSKIND.

i I I

1. Een ou - de, grij - ze ko - ning zat Eens

2. Hij sprak: „Aan u, mijn oud - ste zoon, Geef

3. Deez' sprak: „Och, va - der, geef mij slechts Uw

4. De grij - ze ko - ning gaf hem toen Zijn

op zijn va - ders troon. Zijn man - tel blonk als

ik mijn mach-tig land; Maar gij, mijn jong - ste

ou - de ko - nings - kroon, En met drie sche - pen

kroon en sche-pen meê. De jong'-ling ging; hijt

Sluiten