Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

N°. 35. SPELEVAREN.

1. Aan den oe - ver ligt een boot - je

2. Steekt van wal en slaat de rie - men

3. Flin - ke zoon van Hol - lands kus - ten,

Schomm'-lend in het vlot - tend gras, In het hel - der brui - send nat, Sta niet droo - mend aan den wal!

Met ge - stre - ken mast en zei - len Dat in klei - ne blan - ke golf -,jes Op het wa - ter moet je we - zen;

Sluiten