Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. W0I.TERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

J. Cleuver, Elidoor. Zangspel voor kinderen in drie bedrijveja. Tekst van Dr. J. Huizinga.

Partituur met begeleiding ƒ 2,90. Partituur zonder begeleiding ƒ 0,60 : Tekstboekjes, 2e druk, a ƒ 0,10, 100 Ex. en meer . . a - 0,05 M. H. van 't Kruijs, Feeënmacht. Operette in drie bedrijven.

Tekst van IJ. Hoogslag.

Partituur met begeleiding ƒ 2,90. Partituur zonder begeleiding - 0,40 50 Ex. en meer 0,30. Tekstboekjes k ƒ 0.10,100 Ex. en meer k - 0,05

Jan J_igthart, Holland herleefd. Cantate bij het eeuwfeest van Neerlands verlossing, 17 November 1913. Voor vrouwen- of

I kinderkoor, met orkestbegeleiding. Muziek van Gerard Bunk. Partituur met piano-begeleiding, gebonden ƒ 2,25. Partituur zonder 'piano-begeleiding -. - 0,60

I Tekstboekje ƒ 0,10, 100 Ex. en meer 2e druk k - 0,05

A. Lijsen, Michiel Adriaanszoon de Ruijter. Kindercantate voor soli, koor en piano. Woorden van W. H. Hasselbach. Partituur met begeleiding, 3e druk ƒ 1,75. Partituur zonder

begeleiding 4e druk - 0,50

Tekstboekjes k ƒ 0,10, 100 Ex. en meer. ... 7e druk k - 0,05

A. Lijsen, Vrede op aarde. Driestemmige cantate voor vrouwenen kinderkoor, alt en bariton-solo, met begeleiding van piano

I of orgel. Woorden van W. H. Hasselbach.

Partituur met begeleid, f 1,25. Partituur zonder begeleid., 3e dr. - 0,50 Tekstboekjes a ƒ0,10, 100 Ex. en meer! ... 2e druk k - 0,05

A. Lijse/i, Leidens Strijd en Zegepraal. Kindercantate voor soli, koor en piano. Woorden van W. H. Hasselbach. Partituur met begeleid, ƒ 1,25. Partituur zonder begeleid., 3e dr. - 0,50 * Tekstboekjes k ƒ 0,10. 100 Ex. en meer.... 2e druk k - 0,05

A. Lijsen, Nova-Zembla, (1596—1597). Kindercantate voor soli, koor en piano. Woorden van W. H. Hasselbach. Partituur met begeleiding ƒ 1,75. Partituur zonder begeleiding - 0,50

' Tekstboekjes k ƒ 0,10. 100 Ex. en meer. ... 2e druk k - 0,05

J. P. J. Wierts, Jong Nederland. Twintig kinderliederen, met piano-begeleiding. Gedichten van G. W. Lovendaal e. a. . - 0,90

J. Worp, Een Lentedag. Liederen voor kinderstemmen met

! begeleiding van piano.

Partituur met begeleiding, 4e druk ƒ 1,25. Partituur , zonder begeleiding. 10e druk - 0,50.

I Tekstboekjes k ƒ 0,10, 100 Ex. en meer .... 3e druk k - 0,05

J. Worp, Vacantie. Kindercantate met begeleiding van piano. W'oorden van Dr. Jan te Winkel.

Partituur met begeleid, ƒ 1,25. Partituur zonder begeleid., 2e dr. - 0,50

Tekstboekjes k f 0,10, 100 Ex. en meer a - 0,05

J. Worp, De zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding, woorden van J. J. A. Goeverneur. le—5e twaalftal. ... 16e druk k - 0,65

Sluiten