Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

WERKEN VAN J. WORP.

Eerste Zangboekje voor de Lagere Scholen en voor.\

Zangscholen 22ste druk I herzien door f

Tweede Zangboekje 13de druk > . 0,30

Derde Zangboekje 9tedruk\ S. Schellink. o,30.

Vierde Zangboekje 5de druk ) 0,30

Handleiding bij J. Worp's Zangboekjes voor de lagere scholen en

voor zangscholen door S. Schellink 0,25 !

De Zangschool. Twee- en driestemmige Canons voor school en huis . . 0,30

Schoolliedjes voor twee stemmen (woorden van Cl. W. fx>vendaal

en P. Lonwerse) 0,25

Een boekje met liedjes voor twee stemmen (woorden van 15.

Bonman) ... 12de druk '0,30'

Veertig tweestemmige liedjes voor school en huis (woorden van P.

lonwersc) 6de druk 0,40

Twintig driestemmige liedjes (woorden van A. Wlnkler Prins) 7e dr. 0,30

Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee stemmen met

pianobegeleiding, le twaalftal lede druk 0,65

Zingende Kinderwereld, 2e twaalftal 11de druk 0,65 i

Zingende Kinderwereld, 3e twaalftal 9de druk 0,65 i

Zingende Kinderwereld, 4e twaalftal 9de druk 0,65 1

Zingende Kinderwereld, 5e twaalftal, woorden van J. J. ,A. Goever-

nenr, I» Leopold en W. Rrinkinich . 6de druk 0,65 1

De vijf twaalftallen gebonden in linnen stempelband, oblong formaat . 3,90 ?

Zingende Kinderwereld, 12 bekende liederen met pianobegeleiding, met 12 groote gekleurde platen naar aquarellen van C. Jetses, in gelithografeerden cartonnen band 1,90

Een Lentedag. Partituur met pianobegeleiding 4de druk 1,25 .

Een Lentedag. Partituur zonder pianobegeleiding .... 10de druk 0,50 *

Tekstboekjes a f 0,10, 100 Ex. en meer ............ a 0,05

Vacantie. Partituur met pianobegeleiding 1,25

Vacantie. Partituur zonder pianobegeleiding 2de druk 0,50

Tekstboekjes a f 0,10, 100 Ex. en meer a 0,05

Volksliedjes uit het Lied der liefde van O. W. Lovendaal, met pianobegeleiding. Tweede, vermeerderde uitgave, door H. IVSteenlitiis 0,50 .;

Vijfentwintig liederen voor mannenkoor. Vijfde, vermeerderde uitgave,

door II. P. SI een hu is ' 0,75

Kleine muziekleer voor onderwijzers der lagere school en muziekbeoefenaars, bewerkt en uitgebreid door S. van Milligen . 15de druk 1.00, ;

Algem. muziekleer, herzien en uitgebreid door S. van Millig-eu, Te dr.

ingenaaid ƒ 3,90, gebonden . . . . . . . . . 4.50

Practische orgelschool, 2 deelen, ingenaaid a f 2,90; gebonden, Se dr. a 3,90 ;

Melodieën der Psalmen, Lof- en Bedezangen, herzien door H. P.

Steenhnïs, gebonden . . .... . . , . . . . 11de druk 3,00

Melodieën der Evangelische Gezangen, herzien door II. P. Steenkuis., gebonden , . r '. ... . . . . . 8sie druk 3,00

Melodieën van den Vervolgbundel der Evangelische Gezangen, herzien

door H. P. Steenhnïs, gebonden . ... . . .5de druk 3,00 1

Honderdvijftig voorspelen voor orgel, zonder pedaal, met inleidende opmerkingen over den vorm, herzien door H. P. Steenhnïs, 4de druk 2,90

Vijfentwintig naspelen voor orgel met of zonder pedaal of voor harmonium, heizien door M. II. van 't Krnijs '. . . . . . 2de druk 1,90

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS — GRONINGEN, DEN HAAG.

Sluiten