Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbericht.

VII

De tweede bijlage is, hoewel met kleine letter gedrukt, nagenoeg getrouw naar Fruin's handschrift medegedeeld. Enkele woorden zijn ingevoegd om haar leesbaar te maken. Zij behoort bij de vijfde paragraaf van Boek II en is een jongere redactie van een deel der tot toelichting van die paragraaf opgeschreven punten. Om haar tabellarischen vorm heeft zij naast de oudere haar nut en is derhalve opgenomen.

Krachtens beschikking der familie blij ven de door mij gebruikte aanteekeningen van Fruin ter Leidsche universiteitsbibliotheek bewaard.

Den Haag,

Maart 1901. H. T. COLENBRANDER.

VOORBERICHT TOT DEN TWEEDEN DRUK.

De tweede druk wordt ondernomen niet om van Fruin's werk een ander boek te maken dan waarvan het karakter op bl. 1 hierachter wordt bepaald (een boek in wezen over de Republiek, met paragrafen over den staat van Karei V als noodzakelijke inleiding, doch enkel, omdat de eerste druk is uitverkocht, en, naar met grond mag worden aangenomen, het niet vervangen werk voortgaan zal nut te doen.

Dit oogmerk vorderde de literatuuropgaven grondig te herzien (niet van Fruin afkomstige opgaven in druk te onderscheiden, is thans doelloos geworden), en den tekst van gebleken onvolkomenheden te zuiveren. Van de Fruin's opzet miskennende maar in vele details juiste beoordeeling van den eersten druk door Fockema Andreae (in het Rechtsgeleerd Magazijn van 1901, bl. 314) is daarbij dankbaar gebruik gemaakt; — niet minder van sedert 1901 verschenen werk van anderen.

Geheel van mijne hand is de twaalfde paragraaf van het vierde

Sluiten