Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BLZ.

Bronnen 1 ^

EERSTE BOEK. — DE STAAT VAN KAREL V 9 y

Eerste Hoofdstuk. — Regeering 9

§ fi Oorsprong van den staat 9 y

§ 2. Verhouding tot het Rijk 20 y

§ 3. Regeling der erfopvolging 27

§ 4. Nieuwe kerkelijke indeeling 30 ^

§ 5. Macht van den landsheer 34 y

§ 6. De Staten 44

- § 7. Provinciale regeering 55

§ 8. Bestuur van Holland en Zeeland 58

§ 9. Hof van Holland 63

§ 10. Bestuur der districten van Holland 66 ^

§ 11. Stadsregeering 'l 71 r-"""^

§ 12. Staten van Holland 78 ^*

§ 13. Bestuur en Staten van Zeeland 83-'"'

§ 14- .» „ ,. Utrecht ....... 86-~"

§ 15. „ „ Landdag „ Gelderland 90-"

§ 16. „ „ J „ Overijsel 93

§ 17. „ „ ' )t Friesland 96

§ 18. „ „ „ | . Groningen 100 _

§ 19. „ „ „ „ Drente 103 ^

§ 20. Staten-Generaal 105 _

§ 21. Algemeen Bestuur. — Raad van State 109

§ 22. Geheime Raad en Raad van Financiën 111

§ 23. Krijgswezen 114

§ 24. Zeewezen Hg

Tweede Hoofdstuk. — Rechtspraak 119 -

§ 1. Algemeen karakter 119**

§ 2. Rechtspraak in Holland en Zeeland 124 „

§ 2. „ j Utrecht 127 -

§ 4. „ „ Gelderland 129 _

§ 5. „ 1 Overijsel 132 -

§ 6. „ Drente 134 •

§ 7- .» „ Groningen 135 _

§ 8. „ „ Friesland 137

Sluiten