Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

XI

BLZ.

§ 3. Besluiten der Groote Vergadering 277

§ 4. Acte van Seclusie en Eeuwig Edict 280

Tweede Hoofdstuk. — Bewind van Willem III . . . 284

§ 1. Herstel van het kapitein-generaalschap en van het

stadhouderschap 284

§ 2. Erfelijkverklaring van het stadhouderschap . . . 287 § 3. Invoering van regeeringsreglementen in Utrecht,

Gelderland en Overijsel 288

§ 4. Inhoud der reglementen 292

§ 5. Attributen van het erfstadhouderschap in Holland

en Zeeland 294

§ 6. Karakter van het bewind van Willem III . . . 297

§ 7. Invloed van de omwenteling in Engeland .... 300

Derde Hoofdstuk. — Tweede Stadhouderloos Bestuur. 303

§ 1. Beleid der regeering na den dood van Willem III. 303

§ 2. Barrière-tractaat 306

§ 3. Kennelijke gebreken van den regeeringsvorm. . . 309

§ 4. Tweede Groote Vergadering 312

§ 5. Financiën en defensiewezen 314

§ 6. Inwendige toestand der provinciën 317

Vierde Hoofdstuk. — Van het herstel van het Erfstadhouderschap tot op de Groote Omwenteling 321

§ 1. Herstel van de stadhouderlijke regeering .... 321

§ 2. Eigenaardig gezag van Willem IV 324

§ 3. Opkomst een er democratische partij 327

§ 4. Regeeringsreglementen in Friesland en Stad en

Lande 330

§ 5. Ontwerp tot herstel van den handel 332

§ 6. Stadhouderlijk bestuur gedurende de minderjarig-

* heid van Willem V 334

§ 7. Gezag van Willem V 338

§ 8. Invloed van de Amerikaansche revolutieleer . . 342 § 9. Invloed der buitenlandsche zaken op den binnen-

landschen toestand 344

§ 10. Inbreuken op het stadhouderlijk gezag 348

§ 11. Herstel van het stadhouderlijk gezag 353

§ 12. Van de Spiegel 356

Vijfde Hoofdstuk. — Rechtspraak 363

§ 1. Gelderland 363

§ 2. Holland en Zeeland 365

Sluiten