Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

INHOUD.

BLZ.

§ 3. Utrecht en Overijsel 369

§ 4. Friesland 371

§ 5. Stad en Lande en Drente 373

BIJLAGEN J ' ' ' 377

Aanteekening op de Unie van Utrecht • 379

Vergelijking der artikelen ontworpen voor Anjou met

die voor Oranje 417

ALPHABETISCH REGISTER 419

AFKORTINGEN.

B. V. G. : Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.

B. M. H. G.: Bijdragen en Mededeelingen Historisch Genootschap.

Sluiten