Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

DE STAAT VAK KAREL V.

gadering der Staten-Generaal samenstelden. Zelden waren dezen geheel voltallig, maar op de plechtige vergadering waarin Karei V de regeering overdroeg aan zijn zoon, den 258*611 October 1555, hadden zich toch zestien provinciën doen vertegenwoordigen, en daar wij weten welke er toe beschreven waren, kennen wij ook de zeventiende. De zeventien provinciën dan zijn:

1. het hertogdom Brabant.

2. het hertogdom Limburg met de landen van Overmaze.

3. het hertogdom Luxemburg.

4. het hertogdom Gelder met Zutfen.

5. het graafschap Vlaanderen.

6. het graafschap Artois.

7. het graafschap Henegouwen.

8. het graafschap Holland.

9. het graafschap Zeeland.

10. het graafschap Namen.

11. de steden en kasselrijen van Rijsel, Douai en Orchies.

12. de stad Doornik met het Doorniksche.

13. de heerlijkheid Mechelen.

14. de heerlijkheid Friesland.

15. de heerhjkheid Utrecht.

16. de heerlijkheid Overijsel met Drente.

17. de heerhjkheid Groningen.

Het thuisgebleven gewest is Overijsel, waaraan Karei V het landschap Drente, als voor een afzonderlijke vertegenwoordiging te onbeduidend, voor deze gelegenheid had toegevoegd.

Rijsel, Douai en Orchies (het zoogenaamde Waaïsch Vlaanderen) waren in 1305 door den Franschen koning Filips IV den Schoone aan Vlaanderen ontrukt, doch in 1369 teruggegeven, toen de Vlaamsche graaf toestemde in het huwelijk van zijn eenig kind met den Franschen prins, Füips den Stoute (zie boven, blz. 17). Zij waren echter niet weder administratief met het overige, Dietsche, Vlaanderen vereenigd, doch bleven afzonderlijk bestuurd. Doornik, een oude bisschopsstad, daarna Vlaamsch, was mede gedurig door Frankrijk aan Vlaanderen ontrukt geweest en eerst door Karei V in 1521 voorgoed weder met de Nederlanden vereenigd. Zijn recht er op was onder den titel van Vlaanderen begrepen, maar a(lministratief bleef het even als Waalsch-Vlaanderen een afzonderlijk geheel.

Sluiten