Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

DE STAAT VAN KAKEL V.

rechtvaarm'ging bij, dat ook de nevens den vorst overeind gebleven machten van God verordineerd waren.

Literatuur. — Algemeen: Below, Der deutsche Staat des Mittelalters I (Leipzig 1914); voor bijzondere gewesten: Muller, Die Entwicklung der Landeshoheit in Geldern (Marburg 1889); van Riemsdijk, Tresorie en Kanselarij van de graven van Holland en Zeeland (den Haag 19Q8). — „Corte Verthoninghe" van Francken: Bor III, 82. —Eed van Filips in 1549: Wagenaar V, 337.—Beden: Below, Ursprung der attesten deutschen Steuer (Mitt. dés Inst. f. oesterr. Geschf. XXV, 455); Hamaker, Huslothe, vronescoud en bede in Holland (B. V. G. III5, 157); Blok, De financiën van het graafschap Holland (B. V. G. III3, 36); Fruin, Schot en bede in Zeeland (Alg. Verg. H. G. 1903); Doorninck, Schatting van den lande van Gelre (Haarlem 1905); Plönes, Die directen Staatssteuern unter den Graf en und Her zogen von Geldern (Munster 1909). — Buitengewone beden: Rechtsboek van den Briel, 29. — Congégeld: Luzac, Hollands Rijkdom, bijlage Z. — Blijde incomste van Johanna: Placcaeten van Brabant 1,128. — Over de vraag of de voorrechten van Brabant aan alle provinciën toekomen: Bor I, 19; David, Vaderlandsche Historie, IX, 99—103. — De „Consultatio": van Mieris, Charterboek III, 407. — Plakkaat van 2 November 1553: van der Goes, Register III, 457.

§ 6. De Staten.

De Staten vertegenwoordigden de verschillende standen der maatschappij en tezamen het geheele volk tegenover den landsheer. Zij werden doorgaans geraadpleegd over zaken van groot en algemeen belang, die in overleg en met medewerking des volks dienden geleid te worden. Bij het overdragen van de regeering, bij het regelen der erfopvolging, bij het beleid der buitenlandsche zaken, bij het maken van gewichtige wetten, wilde het gebruik dat zij werden gehoord. Hun kracht was gelegen in het recht, dat hun ontegenzeglijk toekwam, om de vrijwillige beden al of niet toe te staan. In het algemeen beschouwden zij zich als de voorstanders en beschermers van de vrijheid en de privilegiën des volks tegen allen die ze zouden willen verkorten of schenden.

Toelichting. — De verdienste van de eerste streng wetenschappelijke verhandeling over het ontstaan van de macht der Staten

Sluiten