Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Haringhuizen.

59. Doopboek der' Gereformeerde gemeente. 1798—1810. 1 deel.

60. Alphabetische lijst der geborenen, 1740—1812. 1812. 1 deel.

61. Alsvoren der gehuwden, 1771—1804. 1812. 1 deel.

62. Alsvoren der overledenen, 1771—1810. 1812. 1 deel.

Kolhorn.

63. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1676—1728. 1 deel.

64. Alphabetische klapper op bet doopboek, 1770—1818. 1818. 1 deel.

IX. BEEMSTER.

N.B. De Doopsgezinden vormen de gemeente Beemster—Oosthuizen.

65. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1621—1811. 3 deelen.

N.B. Achterin het eerste deel huwelijksgeboden d.d. 1622—1680.

66. Kinderboek der Doopsgezinde gemeente. (19e eeuwsch Afschrift). 1744—1793, 1787—1811. 2 deelen.

67. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1657—1680, 1685—1696, 1698—1811; trouwboek. 1670—1680,1685—1689, 1698—1720. 2 deelen.

68. Schepentrouwboek. 1779—1812. 2 deelen.

69. Register van den impost op het trouwen, 1804—1811; begraven. 1804—1805. 1 deel.

70.. Register van ontvang wegens het begraven. 1639—1811. 3 deelen.

X. BEETS (met Schardam).

N.B. Behoorde rechterlijk onder Hoorn. Betreffende Schardam zie ook onder Oosthuizen.

71. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1602—1614, 1625— 1676, 1679—1811. 1 deel.

72. Trouwboek dier gemeente. 1643—1778. 2 deelen.

73. Register van ontvang wegens het begraven. 1779—1837. 1 deel.

Sluiten