Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

103. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1620—1834. 3 deelen.

104. Schepentrouwboek. 1608—1811. 7 deelen.

105. Register van den impost op het trouwen, 1695—1732, 1741—1805; begraven. 1695—1805. 7 deelen.

106. Register van ontvang wegens het begraven. 1766—1813. 5 deelen.

107. Register, van overledenen voor de successie. 1806—1817. 2 deelen.

N.B. Het 2e deel is een duplicaat en loopt slechts tot 1811.

XV. BLARICUM.

N.B. Voor de Gereformeerde gemeente Blaricum—Laren—Bussum zie Laren.

108. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1773—1812.1 deel.

109. Register van den impost op het trouwen, 1696—1805; begraven. 1695—1805. 2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811.

XVI. BLOKKER (Ooster- en Wester).

110. Doopboek der Gereformeerde gemeente te Ooster Blokker, 1738—1817; trouwboek. 1781—1810. 1 deel.

N.B. Zie n». 111.

111. Doopboek der Gereformeerde gemeente te Westwoud, Binnenwijzend, Ooster- en Wester Blokker. 1792—1811. 1 deel.

Zie nos. 110 en 113.

112. Doopboek der Roomsch Katholieke statie te Westwoud,

1793— 1804; Binnenwijzend, 1792—1800; Ooster-en Wester Blokker. 1792—1804. 1 deel.

113. Trouwboek der Gereformeerde gemeente te Wester Blokker.

1794— 1810. 1 deel.

N.B. Tevens doopboek d.d. 1794—1816, lidmatenboek' d.d. 1794—1812 en kerkeraadshandelingen d.d. 1794—1811. Zie n°. 111.

114. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1784—1803. 1 deel.

Sluiten