Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

XVII. BOVENKARSPEL

N.B. Behoorde rechterlijk onder Grootebroek.

115. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1580—1812. 3 deelen.

116. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1721—1812.1 deel.

117. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1757—1797.1 deel.

118. Trouwboek der Municipaliteit. 1796—1811. 1 deel.

119. Register van ontvang wegens het begraven. 1635—1707. 1726—1811. 3 deelen.

XVIII. BROEK IN WATERLAND.

N.B. Vermeerderd met het vroegere gerecht Zuiderwoude met Uitdam.

120. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1625—1811.2 deelen.

121. Trouwboek dier gemeente. 1640—1811. 3 deelen.

N.B. Bevat ook aanteekemngen van de huwelijken voor het gerecht gesloten d.d. 1640—1720. 6«"»-"<'

122. -Register van den impost op het trouwen, 1696—1807begraven. 1695—1805. 4 deelen.

. ?-B™H?t0Jaa'Ste dee.'J>ok register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811. Zie n°. -123.

123. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

N.B. Zie n°. 122.

Zuiderwoude.

124. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1705—1811; trouwboek. 1719—1790. 2 deelen.

N.B. Zie n°'. 125. i

125. Trouwboek dier gemeente. 1792—1811. 1 deel.

N.B. Zie n°. 124.

126. Register van den impost op het trouwen en begraven 1781—1805. 1 deel.

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811.

Uitdam.

127. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1740—1811.2 deelen.

N.B. De jaren 1792—1810 in duplo:

Sluiten