Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

128. Trouwboek dier gemeente. 1792—1810. 1 deel.

129. Grafboek. 1764—1812. 1 deel.

XIX. DIEMEN.

180. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1693—1812.2 deelen.

131. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1692—1736, 1741—1812; trouwboek. 1692—1811. 2 deelen.

N.B. Het le deel bevat ook aanteekeningen van personen, aan wie het Laatste Oliesel is toegediend d.d. 1691—1718.

132. Register van ondertrouw. 1792—1810. 2 deelen.

133. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1694—1792. 1 deel.

134. Schepentrouwboek. 1726—1803. Met bijlagen d.d. 1693, 1750—1811. 3 deelen en 1 bundel.

135. Register van den impost op het trouwen. 1786—1794.1 deel.

130. Register van den impost op het begraven. 1716—1739, 1785—1799. 2 deelen,

137. Register van ontvang wegens het begraven. 1724—1807. 2 deelen.

XX. EDAM (met Volendam).

N.B. Warder, Middelie en Kwadijk waren rechterlijk met deze stad vereenigd.

138. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1628—1811. 4 deelen.

N.B. De jaren 1685—1640 in duplo..

139. Geboorteregister der Doopsgezinde gemeente. 1751—1810.

1 deel.

140. Doopboek der Luthersche gemeente. 1656—1811. 1 deel.

141. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1674—1811. 1 deel.

N.B. Betreft ook Volendam.

142. Register van verklaringen van ondertrouw, ingeschreven door Commissarissen. 1618—1662, 1667—1785,1803—1811.

2 deelen en 1 bundel.

Sluiten