Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11'

143. Ondertrouwregister voor Schepenen. 1703—1775. 1 deel.

144. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1580,1594—1676 1724—1811. 4 deelen.

N.B. Zie n°. 146.

145. Schepentrouwboek. 1581—1811. Met klapper over 1698— 1775. 5 deelen.

N.B. Deel 2 en 3 bevatten ook huwelijken van Doopsgezinden d.d. 1660—1782.

146. Generaal trouwregister der Gereformeerde gemeente, 1792— 1798; idem te Volendam, 1792—1795; der Luthersche gemeente, 1792—1796; der Doopsgezinde gemeente, 1798— 1794; der Eoomsch Katholieke statie. 1792—1795. 1 deel.

N.B. Zie n°. 144.

147. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1771—1806. 3 deelen.

N.B. Het 2e deel betreft ook Warder, Middelie en Kwadijk d.d. 1803—1804 ■ zie n°s 148, 149 en 150. '

148. Alsvoren trouwen (te Warder), 1784—1803; begraven 1784—1802. 1 deel.

N.B. Zie n°. 147.

149. Alsvoren trouwen en begraven (te Middelie). 1797—1803

1 deel.

N.B. Zie n°. 147.

150. Alsvoren trouwen (te Kwadijk), 1796—1802; begraven. 1796—1803. 1 deel.

NJ3. Zie n°. 147.

151. Register van ontvang wegens het begraven in de kerk. 1726—1814. 2 deelen.

152. Alsvoren op het kerkhof. 1763—1812. 1 deel.

^53. Extracten uit het doodboek der beide kerken, 1650—1785trouwboek, 1597—1754; doopboek, 1628—1689. 18e eeuw'

2 deelen.

N.B. De jaren 1650—1726 (doodboek) in duplo.

154. Grafboek der Groote- en Kleine kerk. (c. 1770). 1 deel.

155. Extract-grafboek der Groote kerk d.d. 1670—1765. 1765

1 deel.

156. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811.

2 deelen.

N.B. Betreft ook Warder, Middelie en Kwadijk.

Sluiten