Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Volendam.

N.B. Zie ook nos. 141 en 146.

157. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1763—1811; trouwboek. 1763—1804. 1 deel.

XXI. EGMOND AAN ZEE.

N.B. Zie ook Egmond .Binnen.

158. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1730—1812. 2 deelen.

N.B. De jaren 1791—1797 in duplo; deel 2 tevens trouwboek d.d. 1792—1808.

159. Doopboek der Oud Roomsche statie. 1726—1812. 2 deelen.

N.B. Betreft ook Egmond Binnen en op den Hoef.

160. Schepentrouwboek. 1734—1794. 1 deel.

XXII. EGMOND BINNEN (met Egmond op den Hoef en Rinnegom).

N.B. Zie ook Egmond aan Zee. De Boomsch Katholieken vormen de statie Kinnegom, Egmond aan Zee en Egmond op den Hoef.

Ï61. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1657—1707, 1721— 1813; trouwboek. 1694, 1721—1728, 1776—1803. 2 deelen.

162. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1784—1811.1 deel.

163. Schepentrouwboek. 1684—1811. 1 deel.

XXIII. ENKHUIZEN.

164. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1581—1812. 11 deelen.

N.B. Deel 7 tevens doop- en trouwboek der uit Frankrijk herwaarts gevluchten d.d. 1691—1711.

165. Doopboek der Luthersche gemeente. 1694—1812. 1 deel.

166. Geboorte-register der Doopsgezinde gemeente. (Aangelegd 1768). 1724—1819. 1 deel.

167. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1674—1812; . trouwboek. 1677—1811. 3 deelen.

N.B. De jaren 1674—1720 in duplo.

168. Doopboek der Oud Roomsche statie in de Breedestraat. 1683—1765, 1769—1811. 2 deelen.

169. Alsvoren op het Venedie. 1668—1779. 1 deel.

N.B. Tevens trouwboek d.d. 1668—1675, 1680; overlijden d.d. 1668—1794

Sluiten