Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

185. Register der verstane legersteden in de Zuiderkerk. 1774— 1833. 1 deel.

N.B. Tevens ontvang voor het oplezen in de sterfhuizen d.d. 1774—1787.

186. Register van overdracht van grafsteden in beide kerken. 1678—1851. 2 deelen.

187. Grafboek van beide kerken. 1630—1831. 10 deelen.

N.B. De jaren 1754—1827 in-duplo.

188. Grafmakers-aanteekenboek van beide kerken. 1788—1831. 7 deelen.

189. Register der begravenen óp het Westerkerkhof, 1788—1831; op het Zuiderkerkhof. 1801—1831. 1 deel.

190. Naamregister der op 's lands kerkhof van marine begraven krijgslieden. 1795—1812. 2 deelen.

191. Algemeen register der dooden. (Aangelegd 1827). 1806— 1827. 1 deel.

XXIV. GRAFT (met Oost- en Westgraftdijk en Noordeind).

N.B. Voor de Roomsen Katholieke statie zie de Rijp.

192. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1704—1821. 2 deelen.

193. Register van huwelijksgeboden. 1656—1811. 2 deelen.

194. Schepentrouwboek. 1774—1795, 1809—1811. Met bijlagen d.d. 1661—1811. 1 deel en 1 bundel.

195. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1710—1805. 4 deelen.

N.B. Het laatste deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806-1813. Zie n°. 197.

196. Grafboek. 1622—1830. 1 deel.

197. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

N.B. Zie n°. 195.

Oost Graftdijk.

198. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1643—1812.3 deelen.

N.B. Het tweede deel tevens lidmatenboek d.d. 1794—1808.

West Graftdijk.

199. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1642—1812.3 deelen.

N.B. De jaren 1769—1782 in duplo: het 3e deel tevens trouwboek d.d. 1793—1795.

Sluiten