Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is

287. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1663—1811. 2 deelen.

238. Schepentrouwboek. 1747—1811. Met bijlagen d.d. 1700— 1803. 4 deelen en 1 bundel.

N.B. In de transportregisters in het rechterlijk archief van Berkenrode akten van huwelijk (en begraven) d.d. 1691—1749.

239. Register van den impost op het begraven. 1694—1805. 4 deelen.

N.B. Het 4e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811. Zie n°. 240.

240. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

N.B. Tevens aanteekeningen betreffende Bennebroek en Berkenrode d.d. 1810—1811. Zie n°. 289.

XXXI. HEERHUGOWAARD.

N B Vereenigd met het gerecht Veenhuizen. Voor de Roomsch Katholieken te Veenhuizen zie Obdam; die te Heerhugowaard ressorteerden onder Oudorp.

241. Schepentrouwboek. 1756—1810. 1 deel.

242. Register van den impost op het trouwen. 1777—1795. 1 deel.

243. Alsvoren op het begraven. 1765—1805. 2 deelen.

N.B. De jaren 1767—1804 in duplo.

244. Lijst van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 stuk.

Veenhuizen.

N.B. Zie voor de Gereformeerden onder Oude Niedorp.

245. Register van huweln'ksproclamatiën. 1770—1782. 1 deel.

XXXII. HEILOQ.

246. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1758—1811.2 deelen.

N.B. De jaren 1799-1811 in duplo.

247. Schepentrouwboek. 1695—1811. 3 deelen.

248. Register van den impost op het trouwen, 1783—1811; begraven. 1783—1805. 2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1811.

Sluiten