Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

XXXIII. HELDER (met Huisduinen).

. ^ P? Roomsch Katholieken, de Oud Roomschen en de Doonseezinden te Huisduinen behooren tot de gemeente Helder. doopsgezinden

2*9. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1683—1812 • trouwboek. 1683—1791. 2 deelen.

N.B. De jaren 1792—1795 in duplo.

250. Geboorteregister der Doopsgezinde gemeente. 1754—1823 l deel.

251. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1785—1812trouwboek. 1786—1811. 1 deel. '

252. Doopboek der Oud Roomsche statie Helder, 1684—1811 • Huisduinen. 1684—1806. 2 deelen.

N.B. De jaren 1762—1771 in duplo.

253. Huwelijksaangiften ter secretarie. 1780—1811. 3 bundels.

254. Schepentfoüwboek. 1806—1811. 1 deel.

255. Kenter van den impost op het trouwen en begraven. 1695—1701, 1710—1806. 16 deelen.

N.B. De jaren 1797-1798 in duplo.

256. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811 1 deel.

Huisduinen.

257' ?-?i°i)b01ek der öereformeerde gemeente, 1625—1639,1643— nJ™' „J92—1812» trouwboek. 1625—1629, 1632—1652 1672—1712, 1792—1794. 2 deelen.

XXXIV. HENSBROEK.

N.B. Voor de Roomsch Katholieken zie Obdam.

258. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1669—1821. 2 deelen.

Register van den impost op het trouwen, 1795—1810.1 deel. Alsvoren op het begraven. 1795—1805. 1 deel.

N.B. Tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806-1810.

XXXV. HILVERSUM.

dtefan Ltren.0™8* KathoUeke 8tatie is tot 1784 vereenigd geweest met

261. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1784—1811.1 deel.

259

260

Sluiten