Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

262. Doopboek der Oud Roomsche statie. 1701—1811. 3 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens trouwboek d.d. 1706—1766.

263. Schepentrouwboek. 1766—1811. 2 deelen.

264. Register van den impost op het trouwen, 1766—1806; begraven. 1766—1805. 2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens huwelijksgeboden d.d. 1806—1811.

265. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

266. Alphabetische klapper op de impost-, successie- en overlijdensregisters, 1766—1820. 19e eeuw. 1 deel.

XXXVI. HOOGKARSPEL.

N.B. Behoorde rechterlijk onder Grootebroek. Voor de Roomsen Katholieken zie Westwoud.

267. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1717—1812; trouwboek. 1718—1803. 1 deel.

268. Trouw- of gebodenboek, gehouden door den secretaris van Commissarissen. 1803—1811. 1 deel.

269. Register van ontvang wegens het begraven. 1803—1812. 1 deel.

270. Grafboek der Gereformeerde kerk. 1757—1828. 1 deel.

XXXVII. HOOGWOUD (met Aartswoud).

271. Register van gedoopten der Gereformeerde gemeente (in alphabetische volgorde, opgemaakt c. 1808), 1740—1807; van geborenen. 1808—1819. 1 deel.

272. Doopboek der Roomsch Katholieke statie. 1751—1812.1 deel.

273. Schepentrouwboek. 1796—1812. 1 deel.

N.B. In de schepenrol in het rechterlijk archief ook huwelijksakten d.d. 1678—1682.

Aartswoud.

274. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1704—1707, 1713— 1723, 1727—1812. 1 deel.

N.B. Tevens lidmatenboek d.d. 1704—1711.

275. Trouwboek dier gemeente. 1793—1811. 1 deel.

Sluiten