Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

276. Register wegens het beluiden en begraven der dooden. 1769-1807. 1 deel.

XXXVIII. HOORN.

N.B. Avenhorn, Beets, Berkhout, Nibbixwoud, Oudendijk, Wognum en Zwaag waren rechterlijk met deze stad veroenigd.

,277. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1579—1804. 14 deelen.

N.B. De jaren 1792—1804 in duplo.

278. Doopboek der Remonstrantsche gemeente. 1630—1811. 4 deelen.

N.B. De jaren 1630—1684 in duplo.

279. Lidmatenboek der Doopsgezinde gemeente. 1701—1811. 1 deel.

N.B. Met opgaaf van geboorten en overlijden, alsmede van hunne afstammelingen.

280. Doopboek der Luthersche gemeente. 1724—1811. 1 deel.

281. Doopboek der Hersteld Luthersche gemeente. 1801—1811. 1 deel.

282. Doop- en trouwboek der Roomsch Katholieke statie op het Achterom. 1680—1811. 2 deelen.

283. Doopboek der Roomsch Katholieke statie in 't Lam, 1680— 1745; trouwboek, 1696—1746; doodboek. 1696—1745.1 deel.

284. Doop- en trouwboek der Roomsch Katholieke statie op het Nieuwe Noord, 1685—1811; doodboek. 1695—1782. 2 deelen en 1 omslag.'

N.B. Het le deel tevens namen der bekeerlingen d,d. 1712—1782.

285. Doopboek der Roomsch Katholieke statie in de Slijksteeg, 1692—1811; trouwboek, 1692—1744, 1768—1810; doodboek. 1694—1748, 1767—1776, 1799. 2 deelen.

286. Huwelijksinteekenboek der Noorder- en Ooster kerk. 1674— 1811. 7 deelen.

N.B. De jaren 1681—1683, 1740—1742, 1792—1802 in duplo.

287. Register van huwelijksproclamatiën, 1714—1803. 3 deelen.

288. Trouwboek der Noorder- en Ooster kerk. 1605—1795. 10 deelen.

- N.B. Het 10e deel tevens schepentrouwboek d.d. 1795—1809.

Sluiten