Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

XLVII. KROMMENIE (met Krommeniedijk).

NB De Oud Koomschen vormen de statie Krommeme-Wormerveer. De Doopsgezinden te Kiommeniedijk vormen met Knollendam en MarkenBinnen één gemeente.

346. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1719—1812. 2 deelen.

N.B. Het le deel tevens trouwboek d.d. 1719—1728.

347. Kinderboek der Doopsgezinde gemeente. 1719—1811.1 deel.

348. Doopboek der Oud Roomsche statie. 1765—1812. 1 deel.

349. Register van inschrijving van voorgenomen huwelijken. 1799—1811. 2 deelen.

350. Schepentrouwboek. 1605—1627, 1640-1649, 1653—1669, 1699—1724, 1762—1805. Met bijlagen d.d. 1780—1791. 4 deelen en 1 bundel.

351. Register van overledenen. (Alphabetisch). 1750—1811.1 deel.

N.B. Opgemaakt c. 1812.

352. Doodboek voor den gravenmaker. 1769—1860. 1 deel.

353. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811.

1 deel.

Krommeniedijk.

354. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1752—1812.2 deelen.

355. Trouwboek dier gemeente. 1654—1809. 1 deel.

NB. Tevens doopen te Knollendam d.d. 1664-1667, kerkeraadshandeling'en d.d. 1654—1684 en lidmaten d.d. 1664—1664. .. ^i,

356. Geboorteboek der Doopsgezinde gemeente. 1730—1811.1 deel.

N.B. Met aanteekeningen van huwelijk en overlijden. r>''"|jg

357. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1700—1812, 1728—1756; trouwboek, 1700—1811,1728—1755; doodboek. 1728—1752, 1790—1812. 2 deelen.

XLVIII. KWADIJK.

N.B. Behoorde rechterlijk onder Edam.

358. Doopboek der Gereformeerde gemeente, 1701—1812.; trouwboek. 1701—1792. 2 deelen.

359. Register van ontvang wegens het begraven. 1730—1829.

2 deelen.

N.B. Achter in beide registers ook grafboek.

Sluiten