Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

429. Register van den impost op het trouwen, 1711—1808begraven. 1711—1805. 4 deelen.

N.B. De jaren 1763-1769, 1800-1806(7) in duplo. Het 2e deel tevens register van overledenen voor de successie d.d. 1806—1808.]

430. Register wegens het begraven. 1644—1667, 1687—1748 1750—1811. 3 deelen.

431. Doodboek voor den gravenmaker. 1703—1749. 1 deel.

432. Register van ontvang wegens het begraven (en het luiden der klokken). 1674—1704, 1737—1774. 2 deelen.

LX. NEDERHORST DEN BERG.

433. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1731—1823. 2 deelen.

nJ!>-B--,oE0 jaIeV???-,1812. in duPl0- Het 26 deel tevens trouwboek d.d. 1763-1823, gedeeltelijk duplicaat van n°. 434.

434. Trouwboek dier gemeente. 1731—1813. 1 deel.

N.B. Zie n». 433.

435. Register wegens het begraven. 1739—1828. 5 deelen.

N.B. De jaren 1796—1828 in duplo. De latere deelen bevatten ook ontvang wegens het begraven.

436. Grafboek. 1701—1780, 1749—1797. 2 deelen.

437. Register van de eigenaars der graven. 1765—1828. 1 deel.

N.B. Tevens doodenlgst d.d. 1806-1812.

LXI. NI BB IX WOUD (met Hauwert).

N.B. Behoorde rechterlik onder Hoorn. De Gereformeerden te Nibbixwoud vormen met Benningbroek één kerkelijke gemeente (zie Snbekarspel)de Boomsch Katholieken vormen de statie Nibbixwoud—BenningbroekHauwert. Zie ook onder Midwoud.

438. Doopboek der Roomsch Katholieke statie, 1674—1812trouwboek. 1684—1718, 1737—1811. 2 deelen.

439. Trouwboek van het Dorpsbestuur. 1806—1811. 1 deel.

N.B. Tevens register van ondertrouw over die jaren.

440. Register van .overledenen voor de successie. 1806—1811 1 deel.

Hauwert.

441. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1639—1812. 2 deelen.

Sluiten