Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

442. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1795—1803. 1 deel.

LXII. NIEUWE-NIEDQRP.

443. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1714—1812.2 deelen.

N.B. Het 2e deel tevens trouwboek d.d. 1793—1810; zie n°. 446.

444. Doop- en trouwboek der Roomsch Katholieke statie in 't Veld. 1668—1691, 1730—1812. 8 deelen.

N.B. Het le deel tevens doodboek d.d. 1668—1691.

445. Schepentrouwboek. 1650—1811. Met bijlagen d.d. 1602, 1690, 1741—1810. 1 deel en 1 bundel.

NB. In de schepenrol in het rechterlijk archief huwelijks-akten d.d. 1694—1649.

446. Trouwboek der Gereformeerde gemeente. 1695, 1697—1731, 1740—1748, 1750—1760, 1767—1792. 1 deel.

N.B. Zie n°. 443.

447. Register van den impost op het trouwen en begraven. 1707—1734, 1760—1795. 3 deelen en 1 bundel.

448. Register van overledenen voor de successie. 1806—1811. 1 deel.

449. Copie-register van den doodgraver wegens de dooden, waarover geluid is. 1749—1776. 1 deel.

450. Register van ontvang wegens het begraven. 1776—1812. 1 deel.

LXIII. NIEUWER-AMSTEL.

N.B. Vermeerderd met het gerecht Eietwijk en Rietwijkeroord.

451. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1704—1812.2 deelen.

452. Doopboek der Roomsch Katholieke statie Bovenkerk en Amstelveen, 1684—1724, 1744—1816; trouwboek. 1684— 1724, 1744—1775. 3 deelen.

N.B. Het le deel tevens doodboek d.d. 1684—1723.

453. Doopboek der Roomsch Katholieke statie Buitenveldert. 1671—1812. 3 deelen.

NB. Het le deel tevens trouwboek d.d. 1672-1698.

454. Doopboek der Roomsch Katholieke statie van de Nes. 1687—1812. 2 deelen.

3

Sluiten