Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXVI. OQSTHUIZEN (met Hobreede).

468. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1697—1840. 3 deelen

1775-17^ & tóf"1811 ** dUpl°- Het 2e ^ trouwboek d.d!

469. Trouwboek dier gemeente. 1743—1774. 1 deel.

N.B. Zie n°. 468.

470. Schepentrouwboek. 1795—1811. 2 deelen.

471. Register wegens het begraven. 1722—1811. 3 deelen.

Etershem—Schardam.

472. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1726—1839. 1 deel.

LXVII. OOSTZAAN.

473. Doopboek der Gereformeerde gemeente. 1629—1826. 2 deelen.

474. Trouwboek dier gemeente. 1726—1810. 2 deelen.

475' 26Sen imP°St °P h6t be^'aTen- 1763-1805.

dZuoe^aat d8el t6VenS register van overledenen (voor de successie)

LXVIII. OPMEER.

N.B. De Gereformeerden behooren onder de gemeente Spanbroek.

476. Schepentrouwboek. 1687—1811. 2 deelen.

477. Grafboek. 1728—1805. 1. deel.

N.B. Incompleet.

LXIX. OPPERDOES.

J^^tó^ °nd6r M«'*- ^ ook aldaar voor over-

m ÏT^iSSfÈiïtgemeente'1662-1834'trou-

479. Trouwboek der Municipaliteit. 1797—1811. 1 deel.

480. Register wegens het begraven. 1793-1811. 1 deel.

Sluiten